ขุมทรัพย์ ‘น้องเพลง’ ทายาท ‘เอ๋ ชนมสวัสดิ์’ สร้างไว้ให้ครองหมื่นล้าน!”

 

ขุมทรัพย์ ‘น้องเพลง’ ทายาท ‘เอ๋ ชนมสวัสดิ์’ สร้างไว้ให้ครองหมื่นล้าน

เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เคยดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
และเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านธุรกิจการเกษตร และด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ปัจจุบัน “เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม” มีธุรกิจ 2 ตัว โดยจากการตรวจสอบ

ข้อมูลจาก Creden Data ที่รวบรวมรายชื่อบริษัทของ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบวิเคราะห์
ข้อมูลบริษัทครบวงจรของ Creden Data พบว่า เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เป็นกรรมการบริษัท 2 แห่ง ถือหุ้นบริษัท 2 แห่ง มูลค่าหุ้นทั้งหมด -3,313,812 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัท วัฒนา มอเตอร์สปอร์ต จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2539 โดยมีรายชื่อ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท

ดำเนินธุรกิจจัดการแข่งขันรถยนต์ และฟอร์มูล่า ให้การโฆษณาสนับสนุนทีมแข่งรถ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้
ปี 2562 รายได้ 6,691,300 บาท กำไร 351,998 บาท ปี 2563 รายได้ 3,299,767 บาท ขาดทุน 28,787 บาท ปี 2564 รายได้ 4,413,575 บาท กำไร 688,779 บาท
ปี 2564 มีสินทรัพย์รวม 8,776,314 บาท หนี้สินรวม 23,714,622 บาท บริษัท วัฒนาออโต้เซลล์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2547 โดยมีรายชื่อ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม

เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจการขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้
ปี 2562 รายได้ 8,993,111 บาท กำไร 30,545 บาท ปี 2563 รายได้ 7,221,597 บาท ขาดทุน 1,103,224 บาท ปี 2564 รายได้ 22,936,313 บาท กำไร 342,086 บาท
ปี 2564 มีสินทรัพย์รวม 6,159,010 บาท หนี้สินรวม 419,376 บาท

plengasavahame_180928521_363315481788026_4909465541764321740_n.md.jpeg

plengasavahame_253159790_273244284718102_5729027181676923855_n.md.jpeg

plengasavahame_263810828_135543692183384_9154836437501550187_n.md.jpeg

plengasavahame_271220884_499442998121944_1822177419364322019_n.md.jpeg

plengasavahame_271830810_682252909819142_1941884229387179878_n.md.jpeg

plengasavahame_278527305_532927804909332_6754901549804794394_n.md.jpeg

plengasavahame_278629254_1578319675888609_5464743348103179620_n.md.jpeg

plengasavahame_281909884_1224305118341493_4513435827723085462_n.md.jpeg

plengasavahame_289614273_170263465457075_6797594160591938322_n.md.jpeg

plengasavahame_292606031_727803568496682_8115985723319994408_n.md.jpeg

plengasavahame_319092568_690274712676946_8124335407345581779_n.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *