รังสิมันต์ โรม มีบ้านมูลค่า 4.9 ล้าน ชำระ กยศ หมดแล้ว”

ชำระหนี้ กยศ. หมดแล้ว!
เปิดทรัพย์สิน 13.38 ล้าน ‘รังสิมันต์ โรม’ แห่งพรรคก้าวไกล มีบ้าน 4.9 ล้าน
รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ของนายรังสิมันต์ โรม กรณีพ้นตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สมัยรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566

หลังจากเลือกตั้งปี 2566 นายรังสีมันต์ ได้เป็น สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 8 พรรคก้าวไกล ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 26
โดย นายรังสิมันต์ พร้อมด้วย นางอิวาน่า คูร์เนียวาติ (Ivana Kurniawati) คู่สมรส สัญชาติ อินโดนิเซีย แจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 13,380,781 บาท ส่วนหนี้สินทั้งสิ้น 6,602,028 บาท

นายรังสิมันต์ แจ้งมีทรัพย์สิน 8,039,177 บาท ประกอบด้วย เงินสด 126,000 บาท เงินฝาก 70,997 บาท ทั้งหมด 5 บัญชี
ที่ดิน 1 แปลง 1,722,000 บาท เป็นที่ดินในเขตบางบอน กรุงเทพฯ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการ 4,950,000 บาท เป็นบ้านเดี่ยวในเขตบางบอน กรุงเทพฯ

ยานพาหนะ 800,000 บาท เป็นรถยนต์ 1 คัน ยีห้อ Honda HRV สิทธิและสัมปทาน 306,843 บาท ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์ประกันภัย มีเงินปันผล 3,550 บาทต่อปี
และทรัพย์สินอื่น 63,337 บาท เป็นเหรียญดิจิทัล 15 สกุล ส่วนหนี้สิน 6,602,028 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 68,532 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 6,265,996 บาท
และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 267,500 บาท ระบุเจ้าหนี้คือ บริษัท โค-โลคัล จำกัด วันที่ทำสัญญา 4 พ.ย. 2565

MsFzh8.jpeg

MsF4ER.jpeg

MsFNX0.jpeg

MsFKkk.jpeg

MsFT1t.jpeg

MsFkuI.jpeg

MsF3MP.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *